Make your own free website on Tripod.com

Projek: Tinta Emas

 

Para pelajar yang saya kasihi,

 

Setelah menduduki peperiksaan bahasa Melayu Peringat Biasa, kita perlu menunggu keputusan peperiksaan. Sambil kita menunggu, kita perlu membuat sesuatu yang berfaedah demi meningkatkan dan memajukan bahasa Melayu. Kita tidak boleh duduk menunggu waktu.

 

Projek Tinta Emas ialah projek penulisan yang bakal dicetak dan menjadi sumber karya kepada pelajar lain.