Make your own free website on Tripod.com
'; OutString += '
'; OutString += NavBar; if (Feedback.length>0){ OutString += '' } OutString += '
'; OutString += ''; OutString += Feedback; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function DisplayExercise(){ //Build the output string var OutString = ''; OutString += ''; OutString += ''; OutString += '
'; OutString += TitleCode; OutString += ''; OutString += NavBar; OutString += '
'; if (WordBox.length > 0){ OutString += WordBox; } OutString += ''; OutString += BuiltCloze; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame BottomFrame.document.clear(); BottomFrame.document.open(); BottomFrame.document.write(OutString); BottomFrame.document.close(); } function ShowClue(ItemNum){ //alert(ItemNum); State[ItemNum][0] = 1; WriteFeedback(I[ItemNum][2]); } function SaveCurrentAnswers(){ for (var i=0; i-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][1] = new Array(); I[0][1][0] = new Array(); I[0][1][0][0]='risau'; I[0][2]=''; I[1] = new Array(); I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='dengan'; I[1][2]=''; I[2] = new Array(); I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='Sesetengah'; I[2][2]=''; I[3] = new Array(); I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='usaha'; I[3][2]=''; I[4] = new Array(); I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='kesan'; I[4][2]=''; I[5] = new Array(); I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='menyedari'; I[5][2]=''; I[6] = new Array(); I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='corak'; I[6][2]=''; I[7] = new Array(); I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='cerdas'; I[7][2]=''; I[8] = new Array(); I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='terganggu'; I[8][2]=''; I[9] = new Array(); I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='daripada'; I[9][2]=''; Text = new Array(); Text[0]='Arahan : Baca dengan teliti laporan yang diberi. Pilih perkataan yang paling sesuai daripada perkataan-perkataan yang diberi dalam kurungan ( ) bagi melengkapkan jalan ceritanya. Kemudian, tulis jawapan pilihan kamu di Kertas Jawapan yang disediakan.


Ramai ibu bapa (1) '; Text[1]=' (cuak, risau, cemas, gugup) apabila anak-anak tidak makan sebanyak yang diharapkan. Kadang-kadang ibu bapa naik radang dan kecewa (2) '; Text[2]=' (sungguhpun, kecuali, dengan, semenjak) perangai kanak-kanak begini. (3) '; Text[3]=' (Setengah, Setengah-tengah, Sesetengah, Setengahnya) ibu bapa akan memaksa, memarahi dan adakalanya menghukum dalam (4) '; Text[4]=' (langkah, tindakan, usaha, keperluan) untuk memastikan anak-anak makan lebih banyak. Ini boleh menukarkan suasana makan kepada medan perang. Ini boleh membawa (5) '; Text[5]=' (unsur, kesan, hasil, balasan) negatif apabila ia menyebabkan anak-anak tidak suka aktiviti makan langsung.

Adalah penting bagi kita untuk (6) '; Text[6]=' (menyedari, menyedarkan, tersedar, menyedar) bahawa kanak-kanak kecil tidak mampu makan sebanyak kanak-kanak lain yang lebih tua. Kita perlu ingat bahawa sungguhpun mereka hanya anak-anak bertatih dan kanak-kanak prasekolah, mereka tetap mempunyai (7) '; Text[7]=' (bentuk, gaya, corak, tingkah) makan yang berbeza-beza. Mereka juga mungkin berbeza dari segi waktu makan dan tempo; iaitu sama ada mereka makan dengan cepat atau perlahan.

Berapa banyak atau sedikit kanak-kanak makan dipengaruhi oleh berbagai-bagai faktor. Kanak-kanak yang telah bermain dengan (8) '; Text[8]=' (pantas, cergas, giat, pintas) sepanjang hari mungkin akan makan lebih daripada biasa. Sebaliknya, kanak-kanak yang terlalu letih sakit atau yang perhatiannya (9) '; Text[9]=' (terusik, terganggu, terpesong, tertarik) dengan keadaan sekeliling secara amnya akan makan sedikit. Kanak-kanak tidak banyak berbeza (10) '; Text[10]=' (dengan, dari, daripada, bagi) orang dewasa. Kita semua lebih suka makan makanan yang lazat dan enak daripada sesuatu yang tidak sedap. Bolehkah kita menyalahkan kanak-kanak jika dia tidak menyukai makanan yang tidak sedap ?
'; State = new Array(); function StartUp(){ var i = 0; State.length = 0; for (i=0; i -1){ var TotalChars = GetGapValue(i).length; State[i][3] = (TotalChars-State[i][1])/TotalChars; if (State[i][0] > 0){State[i][3] = State[i][3]/2;} if (State[i][3]<0){State[i][3] = 0;} State[i][4] = 1; } else{ //Otherwise, add zero to the array and increment the hints for this item, as a penalty State[i][1]++; State[i][3] = 0; //then set the flag AllCorrect = 0; } } } //Calculate the total score var TotalScore = 0; for (i=0; i'; } Output += YourScoreIs + ' ' + TotalScore + '%.
'; if (AllCorrect == 0){ Output += '
' + Incorrect; } BuildExercise(); WriteFeedback(Output); DisplayExercise(); RestoreCurrentAnswers(); } function TrackFocus(BoxNumber){ CurrentWord = BoxNumber; } function CheckBeginning(Guess, Answer){ var OutString = ''; var i = 0; var UpperGuess = ''; var UpperAnswer = ''; if (CaseSensitive == false) { UpperGuess = Guess.toUpperCase(); UpperAnswer = Answer.toUpperCase(); } else { UpperGuess = Guess; UpperAnswer = Answer; } while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) { OutString += Guess.charAt(i); i++; } OutString += Answer.charAt(i); return OutString; } function FindLongest(InArray){ if (InArray.length < 1){return -1;} var Longest = 0; for (var i=1; i InArray[Longest].length){ Longest = i; } } return Longest; } function GetGapValue(GNum){ var RetVal = ''; if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return RetVal;} if (eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum) != null){ RetVal = eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum).value; RetVal = TrimString(RetVal); } else{ RetVal = State[GNum][5]; } return RetVal; } function SetGapValue(GNum, Val){ if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return;} if (eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum) != null){ eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum).value = Val; } } function FindCurrent() { var x = 0; FoundCurrent = -1; //Test the current word: //If it's state is not set to already correct, check the word. if (State[CurrentWord][4] != 1){ if (CheckAnswer(CurrentWord, false) < 0){ return CurrentWord; } } x=CurrentWord + 1; while (x -1){return ''} RightBits = new Array(); for (var i=0; i 0){ SetGapValue(CurrGap, HintString); State[CurrGap][1] = State[CurrGap][1] + 1; } WriteFeedback(GiveHint); } function Blank(){ return '©Half-Baked Software. Loading...'; } //--> //]]>