Make your own free website on Tripod.com

BAHAGIAN A           (34 MARKAH)

 

 

SOALAN  A1  ( 10 MARKAH

1.         mengakibatkan                                                             

 

2.         kebanggaan                                                                              

 

3.        bermanfaat                                                       

 

4.        terhakis                                                             

 

5.        mempertahankan                                                                     

 

SOALAN  A2 (5 MARKAH)

 

6.            J

 

7.            C

 

8.            B

 

9.            H

 

10.          E

 

 

SOALAN A3: (9 Markah )

 

3 m setiap ayat yang betul

 

Bina ayat daripada perkataan/frasa berikan

 

 

11.       kestabilan:                               kemantapan

 

 

 

12.       tergendala:                              tertahan, terhalang                                         

 

 

 

13.       mencari akal:                          berusaha untuk mendapatkan ikhtiar

 

 

Soalan A4      ( 10 markah)

 

 

 

14.      kepada                                   

 

15.      meluahkan                 

 

16.      diadakan/ dilakukan/ dijalankan

 

17.      masalah

 

18.      selesa

 

 

 

Bahagian B (10 markah)

 

2 markah setiap jawapan

 

 

 

19.       (    A    )

 

20.       (    C    )

 

21.       (    B    )

 

22.       (    B    )

 

23.       (    D    )          

 

 

BAHAGIAN C (26 Markah)

 

 

 

Perhatian:      Jawapan lain yang munasabah boleh diterima guru.

 

 

 

24        Bagaimanakah reaksi Idah terhadap nasihat dan teguran “Aku”. Berikan satu alasan untuk menyokong jawapan kamu.                                               (2 markah)

 

 

 

Idah menjadi marah / bersikap defensif apabila ditegur ayahnya/

 

Idah tidak mengendahkan nasihat ayahnya.                                      ( 1 markah)

 

 

 

Bukti-buktinya :

 

·         dia menghina ayahnya dan menuduh ayahnya tidak sedar diri / tidak mengenang budi

 

·         dia keluar dari rumah itu lagi setelah menyarankan agar ayah dan ibunya meninggalkan rumahnya dan pergi ke mana sahaja yang mereka suka sekiranya mereka berasa bosan dengan sikapnya               (1 markah)

 

 

 

            (mana-mana satu jawapan)

 

 

 

25        Nyatakan perbezaan sifat “Aku” sekarang dan sebelumnya.            (4 markah)

 

 

 

Sekarang :

 

·         telah bertaubat/ sudah tidak lagi berbuat dosa/ sudah tahu membezakan antara yang halal dan haram.

 

·         telah dua kali menunaikan haji.

 

·         telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang muslim yang dituntut.

 

 

 

Sebelumnya:

 

·         tidak kenal haram dan halal.

 

 

 

 

 

 

 

·         seorang yang jahat dan buas.

 

 

 

·         mengamalkan pergaulan bebas.

 

 

 

 

 

(Mana-mana satu perbezaan)

 

 

 

 

 

26        Pada pendapat kamu, adakah sikap dan tindakan Idah terhadap teguran ayahnya wajar? Berikan dua alasan untuk menyokong jawapan kamu.

 

                                                                                                                        (4 markah)

 

 

 

Sikap dan tindakan Idah tidak wajar kerana :

 

·         ayahnya yang telah banyak berkorban untuknya.

 

·         sebagai anak dia seharusnya menghormati ayahnya.

 

·         ayahnya sangat prihatin terhadap pergaulannya yang bebas.

 

·         ayahnya sekadar menasihatinya untuk kebaikan dirinya.

 

·         teguran ayahnya tidak harus dipandang secara negatif kerana perbuatan Idah melanggar kesopanan dan tatasusila gadis yang beragama.

 

 

 

Sikap dan tindakan Idah wajar kerana :

 

·         ayahnya sendiri bergaul bebas semasa mudanya.

 

·         Idah tidak menghormati ayahnya kerana ayahnya pernah bersikap jahat dan buas semasa mudanya.

 

·         ayahnya juga tidak kenal halal haram semasa mudanya.

 

·         ayahnya tidak menunjukkan contoh yang baik semasa mudanya.

 

 

(mana-mana dua jawapan)

 

 

 

27  Berikan dua bukti yang menunjukkan bahawa perasaan kasih “Aku” terhadap anaknya  Idah sungguh mendalam?                                                           (4 markah)

 

 

 

Bukti-bukti yang menunjukkan bahawa perasaan kasih “Aku” sungguh mendalam ialah :                                                                                        

 

 

 

·         “Aku” telah mencurahkan sepenuh kasih sayangnya kepada anaknya Idah/ Anak nya Idah ditatangnya bagai menatang minyak yang penuh, tidak sedikit pun dibiarkan tertitis.

 

·         “Aku” telah mendidik anaknya dengan ilmu duniawi dan ukhrawi sehingga dia menjawat jawatan yang baik untuk bekalan hidup di dunia.

 

·         “Aku” sering menasihatkan Idah dan menegurnya sekiranya dia pulang lewat ke rumah kerana dia bimbang akan keselamatannya.

 

           

 

            (mana-mana dua isi. Jawapan lain yang munasabah juga boleh diterima)

 

 

 

 

 

28  Pada pendapat kamu bagaimanakah hubungan antara Idah dan “Aku”. Berikan dua sebab dan jelaskan mengapakah kamu berpendapat demikian.      

 

                                                                                                                        (6 markah)

 

 

 

Hubungan Idah dan “Aku” agak dingin / kurang intim / kurang akrab / tidak rapat / agak longgar / kurang erat / wujud jurang komunikasi / wujud jurang pemikiran antara Idah dan “Aku”.

 

 

 

Bukti-buktinya :

 

 

 

·         dia tidak mahu mendengar segala nasihat dan teguran ayahnya/tidak mahu “Aku” mengongkong kebebasannya/tidak mahu “Aku” mencampuri urusan peribadinya.

 

·         dia bersikap biadap dan kurang ajar terhadap ayahnya dengan menuduh ayahnya tidak sedar diri dan tidak tahu berterima kasih.

 

·         dia bersikap seperti  “kacang lupakan kulit” dan tidak menghargai pengorbanan ayahnya

 

·         dia tidak mempedulikan kesopanan dan tatasusila sebagai seorang gadis yang beragama.

 

·         dia bersikap angkuh dan meninggikan suaranya apabila berbicara dengan ayahnya.

 

 

 

(mana-mana dua isi. Jawapan lain yang munasabah juga boleh diterima)

 

 

 

 

 

29

 

merempat:

 

 

 

melarat , menderita, membawa diri ke mana-mana/tiada tempat tinggal yang tetap

 

                                                            (2 markah)

 

30

 

termangu:

 

 

 

termenung, melamun (kerana susah hati atau bingung)                                              (2 markah)

 

31

 

hasil yang harus kutuai:

 

 

 

ganjaran yang diperolehi, keuntungan yang didapati                                                (2 markah)